De nieuwe landelijke campagne voor de winterschilder is officieel van start gegaan. Dit jaar presenteert de winterschilder zich als specialist voor binnen- en buitenwerk. ,,De Winterschilder: voor binnen én buiten’’, is het campagnethema.

De aftrap werd gedaan tijdens een bijeenkomst die werd georganiseerd door VvEBelang. Dat is de belangenorganisatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in verenigingen van eigenaren (VVE’s). Schildersbrancheorganisatie FOSAG wil juist ook VVE’s ervan doordringen hoe aantrekkelijk het kan zijn om schilderwerk in de winter te laten uitvoeren.
In de winterschildercampagne zijn bekende illustraties uit de jaren vijftig naar de huidige tijd teruggehaald. Gestoken in een witte overall met het logo van ‘4 seizoenen onderhoud’ draagt het werk van de winterschilder bij aan het beter spreiden van onderhoud door particulieren en verenigingen van eigenaren. Niet alleen het binnenwerk, maar ook het buitenschilder- en onderhoudswerk kan prima worden uitgevoerd in de winterperiode. Bloemen – meisjes gehuld in winter schilder tenue reikten winterviolen uit aan de duizend bezoekers van de bijeenkomst. Binnen de reclamecampagne zijn er onder meer affiches te zien op abri’s, door heel Nederland. Ook is er een uitgebreide radiocampagne met korte radiocommercials. De website die de campagne ondersteunt www.vinddebesteschilder.nl is eenvoudig van opzet. Bezoekers vinden hun Winterschilder via de site met behulp van de zoekmachine van FOSAG. Op een afgeschermd deel van de site kunnen schilders- en onderhoudsbedrijven met be hulp van diverse downloads hun eigen campagne ontwikkelen. FOSAG is de ondernemersorganisatie van schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche. FOSAG heeft bijna drieduizend leden, variërend van ondernemers zonder personeel tot aan multifunctionele vastgoedonderhoudsbedrijven. Deze bedrijven werken zowel op de particuliere als op de zakelijke markt. De gezamenlijke omzet van de leden is ruim 2,5 miljard euro. Daarmee vertegenwoordigt FOSAG circa negentig procent van de totale brancheomzet. Bij de aangesloten bedrijven zijn ruim 30.000 werkenden actief.

Ontwikkeling verf indrukwekkend

Daarbij maakt hij gebruik van meetinstrumenten voor temperatuur en vochtigheid. Dat is een groot verschil met de particulier. Die gaat niet zelf met een meetinstrument aan de slag. En hoe goed een product ook is, het blijft een halffabrikaat. Het is de schilder die maakt dat het zes à zeven jaar meegaat”. De technische expert bij Sigma Coatings voegt eraan toe dat ook al vriest het buiten, er in veel gevallen toch volop door geschilderd kan worden (vind een schilder in Uden). ,,Door af te schermen kan er langer doorgewerkt worden. Een gevel straalt warmte af. Als het binnen een graad of twintig is, dan is het tussen gevel en afscherming al gauw een graad of drie tot vijf als het daarbuiten vriest”. Het is als het ware vergelijkbaar met een auto die onder een carport staat. Dan kun je het ijskrabben veelal ook achterwege laten, terwijl het flink koud is.

Geen verschil

De gewenste seizoensverruiming en de strengere milieu- en Arbo-wetgeving hebben ertoe bijgedragen dat extra veel energie gestoken is in productontwikkeling. Gezocht werd naar nieuwe formuleringen. Daarvoor ben je afhankelijk van de grondstoffen die aangeboden worden en de bindmiddelen, licht Van der Worp toe. De enorme inspanning die Sigma Coatings zich getroost heeft,
is niet voor niets geweest, want het leidde tot de ‘geboorte’ van Sigma S2U Allure en Sigma S2U Gloss. Beide zijn gemodificeerde alkydhars, voor een betere kleur en glansbehoud. ,,De producten zijn gemodificeerd met urethaan”, licht Van der Worp toe. Het grote voordeel is dat dankzij het innovatieve bindmiddel nu zowel ‘s zomers als ’s winters met dezelfde verf kan worden geschilderd. Er is geen kwaliteitsverschil meer. ,,Bij de klassieke alkydverf moet je ’s winters naar een ander product toe. Dan heb je dus twee verschillende kwaliteiten. Met Sigma S2U Gloss of Sigma S2U Allure schilder je nu 365 dagen met dezelfde kwaliteit”.

Doorontwikkeling

De ontwikkeling gaat door. Omdat het niet goed was? ,,Nee”, zegt de technisch manager van Sigma. ,,Je kunt het vergelijken met auto’s. Een auto die eerst een op tien reed, rijdt nu een of dertien en binnenkort een op vijftien. Was die auto eerst slecht? Nee, door strengere milieueisen is de auto doorontwikkeld”. Zo is het ook met verf. Vanaf 1 januari 2010 vereist de strengere Europese wet- en regelgeving een sterke reductie van oplosmiddelen. Bij Sigma Coatings zijn ze nu al dag in dag uit bezig om daar met de producten op te anticiperen. ,,Om producten te ontwikkelen die qua verwerkbaarheid, droging en kwaliteit aan de wensen van zowel opdrachtgever als de schilder voldoen”.